Şiir

Mavi Şiirler-2

istanbul-mavi-şiir

Olmaz bilirdim bu şehirde sukûtuhayal
Sanki hiç bilmediğim bir yerde durmadan
Önüne bakmadan yürür de çarpar
Hicap duymaz derlerdi zaman
Hazan gözlerine bakmadan!
Sana yanlış öğretmişler kadim şehir
Kasım soğuktur satır satır…
Yaksam da bütün şiirleri muntazaman
Uzat ellerini
Sen
“Mavi”
Ben
Lâfazan…

YEK

Previous ArticleNext Article